Награды Украины. Часть 2

Сб, 11/22/2014 - 19:32

Медаль «За труд и победу»

Пистолет «ФОРТ-12»

7. Клопотання про нагородження медаллю «За працю і звитягу» порушується колективами підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та господарювання перед відповідним органом або організацією вищого рівня.
Висунення кандидатур здійснюється гласно, як правило, в трудовому колективі, де працює особа, яку представляють до нагородження.
8. Клопотання про нагородження медаллю «За працю і звитягу», що порушується центральним органом творчої спілки, товариства, об'єднання громадян, органом місцевого самоврядування до їх внесення Президентові України має бути попередньо погоджено з відповідними центральними органами виконавчої влади, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.
9. Клопотання про нагородження медаллю «За працю і звитягу»:
керівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України, голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій вноситься Кабінетом Міністрів України;
військовослужбовців, працівників Збройних Сил України та інших військових формувань, працівників органів внутрішніх справ, митної служби і податкової міліції вноситься відповідними центральними органами виконавчої влади;
іноземців та осіб без громадянства вноситься Міністерством закордонних справ України.
...
11. Нагородженому медаллю «За працю і звитягу» вручається медаль і посвідчення до неї.
12. Медаль «За працю і звитягу» носять з лівого боку грудей і за наявності державних нагород України розміщують після медалі «Захиснику Вітчизни».

ОПИСАНИЕ знака отличия президента — медали «За труд и победу»

Знак Президента Украины — медаль «За труд и победу» изготовляется из серебра и имеет форму круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне медали в центре — малый Государственный Герб Украины в обрамлении декоративного венка из колосьев пшеницы и дубовых листьев. Поле щита малого Герба Украины залито синей эмалью.

На обратной стороне медали — надпись в четыре строчки «За труд и победу». Все изображения и надписи рельефные. Медаль имеет выпуклый бортик.
Медаль соединяется с прямоугольной декоративной колодкой, обтянутой лентой. Размер колодки: длина — 45 мм, ширина — 28 мм. На обратной стороне колодки — застежка для прикрепления медали к одежде.

Лента медали «За труд и победу» — шелковая муаровая с полосками зеленого и малинового цветов (по 10 мм), а также с полосками синего и желтого цветов с боков.

Планка медали представляет собой прямоугольную металлическую пластинку, обтянутую лентой. Размер планки: длина — 24 мм, ширина — 12 мм.

ПОЛОЖЕННЯ Про відзнаку президента України «Iменна вогнепальна зброя»

1. Відзнаку Президента України «Іменна вогнепальна зброя» (далі — відзнака «Іменна вогнепальна зброя») засновано для нагородження за особисті заслуги в забезпеченні обороноздатності України, недоторканності її державного кордону, підтримці високої бойової готовності військ, зміцненні національної безпеки, боротьбі зі злочинністю, захисті конституційних прав і свобод громадян, за бездоганну багаторічну службу, зразкове виконання військового та службового обов'язку, виявлені при цьому честь і доблесть.
2. Відзнакою «Іменна вогнепальна зброя» є пістолет. Нею нагороджуються особи офіцерського складу Збройних Сил України, Прикордонних військ України, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України, Служби безпеки України, органів Міністерства внутрішніх справ України та державні службовці, які мають офіцерське звання.

3. Клопотання про нагородження відзнакою «Іменна вогнепальна зброя» порушує керівник міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, командуючий військовим формуванням. У клопотанні зазначаються заслуги особи, що стали підставою для його порушення.
4. Відзнаку «Іменна вогнепальна зброя» разом із посвідченням про нагородження нею та бойовим комплектом у кількості 16 патронів вручає Президент України або за його уповноваженням керівник міністерства, іншого центрального та місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, військового формування.

5. Зброя, що е відзнакою «Іменна вогнепальна зброя», має бути зареєстрованою в органах внутрішніх справ за місцем проживання нагородженого і зберігається у порядку, що визначається Міністерством внутрішніх справ України.
6. Особи, нагороджені відзнакою «Іменна вогнепальна зброя», мають право зберігати її, носити і застосовувати. Вони повинні неухильно додержувати правил зберігання, носіння і застосування зброї.

Другие материалы рубрики


 • ...Следует заметить, что вопрос утверждения трезуба, как главного геральдического знака Украинской Народной Республики, был подготовлен всем ходом предшествующих событий.
  Так, 24 декабря 1917 года появились первые государственные банкноты Украины (100 карбованцев — И.С.) с изображением трезуба. Днем раньше в Киеве и Одессе выпустили первую серию почтовых марок Украинской Народной Республики с изображением на марках трезуба...
  Народные волнения в Петрограде в феврале 1917г., вызванные военными неудачами на фронтах Первой Мировой войны, экономической разрухой в стране, правительственным кризисом монархической формы правления, подрывной деятельностью германских спецслужб привели к тому, что 2 марта 1917г. в городе Пскове император Российской Империи Николай II отрекся от престола и сложил с себя верховную власть в пользу своего брата Великого князя Михаила Александровича. Однако Михаил Александрович через два дня передал всю власть временному правительству, срочно созданному в России по инициативе Государственной Думы. • Орден Александра Невского в СССР был вновь учрежден 29 июля 1942 г. одновременно с орденами Суворова и Кутузова, для награждения командного состава Красной Армии. В статуте изначально определялось, что орденом могут награждаться лишь командиры воинских частей от взвода до полка включительно. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 ноября 1942 г. возможность награждения орденом была установлена и для командиров дивизий и бригад. Орден Александра Невского являлся младшим из «полководческих» орденов. Он был единственным среди них, имеющим только одну степень. Орден вручался почти вдвое чаще, чем все остальные «полководческие» ордена вместе взятые. Несмотря на это, он встречается гораздо реже многих других орденов, что объясняется частой гибелью кавалеров ордена в последующих боях и подчеркивает боевой характер самого ордена.

  • Страницы
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


 • Ордена и медали… Мы привыкли видеть их 9 мая на груди ветеранов, но редко задумываемся, что стоит за их блеском и чего стоят эти знаки отличия на самом деле. История различных наград порой интересна не менее, чем судьба людей, которые их удостоены. Сменявшие друг друга исторические эпохи приносили с собой новые награды, но были и исключения. Так, например, орден Александра Невского является единственной наградой, существовавшей (с определенными изменениями, конечно) в наградных системах Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации.
  В первой четверти XIX века самыми славными и яркими награждениями орденом являются именно те, что связаны с подвигами в Отечественной войне 1812 года. Тогда кавалерами ордена Александра Невского стали генералы Н.Н. Раевский (за Бородино), П.П. Коновницын и А.И. Остерман-Толстой (за Бородино). Несколько человек, имевшие ранее простые орденские знаки, получили еще и алмазные. Среди них, кроме упоминавшегося выше М.И. Платова, — генералы Ф.П. Уваров, М.А. Милорадович (за Бородино) и Д.С. Дохтуров (за Бородино). В период войн с Наполеоном 1812-1814 годов орден Святого Александра Невского выдавался 48 раз, из них 14 орденов с бриллиантами.

  • Страницы
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6


 • Первая половина XVII в. Идет напряженная борьба русского и украинского народов за Русское Поле.
  За то Поле от Волги до Дуная, по которому смерчем прокатывались орды номадов: гуннов, обров, угров, торков, хазар, печенег и многих других.
  За то Поле, которое в XI в. захватили воинственные кипчаки, прозванные на Руси половцами, и двести лет наше Поле называлось Половецким Полем.
  За то Поле, которое полчища Батыя превратили в Дикое Поле, где несмотря на плодородные черноземы, обилие воды и солнца четыреста лет никто не пахал и не сеял!
  В XVI в. современный город Тула был крепостью, стерегущей степных грабителей почти на самой границе Дикого Поля. На таком же примерно расстоянии от границ Дикого Поля находился в XVII в. «мать всех городов русских» древний Киев.

  • Страницы
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6


 • ...События октября 1917 г. в корне изменили взгляды на символику нового государства и его городов. Одним из первых декретов Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров от 11 ноября 1917 г. был декрет, отменявший все старые сословия, чины, привилегии, титулы, звания и ордена (В Российской империи все население делилось на два сословия: податные сословия — крестьяне и мещане, и привилегированные сословия — дворяне и духовенство. — И.С.)...

  • Страницы
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4


 • В этой части нашего повествования мы сопоставим основные этапы развития российской городской геральдики с видоизменениями харьковских гербов.\
  ...Кадуцей имел вид короткой позолоченной палицы, увенчанной с одного конца крыльями и обвитой на всей длине двумя змеями. Первоначально кадуцей был атрибутом вестника олимпийских богов Гермеса и его древнеримского двойника Меркурия. Гермес был глашатаем воли Зевса, чем объясняется окрыленность его кадуцея. Позже кадуцей, подобно современному белому флагу, был атрибутом парламентеров, посылавшихся в неприятельский лагерь. Кадуцей держали в руках герольды, распоряжавшиеся турнирами и дворцовыми церемониями. Герольд, держащий в руках кадуцей, был при коронации последнего российского императора...

  • Страницы
  • 1
  • 2
  • 3


 • Гетман Скоропадский, несмотря на взрывоопасное социально-политическое наследство (более 30 политических партий и др.), экономическую разруху, австро-немецкую оккупацию (по приглашению руководителей Центральной Рады), анархию, бандитизм, атаманщину и другие тянущие ко дну тяжелые вериги сумел так вести государственный корабль, что в конце 1918 г. в стране (по утверждению В.Г. Семененко и Л. Радченко, Історія України, Харків, 2000 р., ст. 297-302) были достигнуты невероятные для тех условий успехи, а именно:
  • Украину де-факто признали более 30 государств Европы и Америки.
  • Была создана 200-тысячная армия.
  • За 230 дней гетманского правления были приняты более 300 важных для страны законопроектов и более 400 законодательных актов.

  • Страницы
  • 1
  • 2
  • 3


 • ...Брестская уния получила название от белорусского города Бреста, где в 1589 г. на объединенном соборе католической и православной церквей, часть представителей православной церкви Украины и Белоруссии признали своим главой Римского Папу, сохраняя при этом богослужение на славянском языке и традиционную обрядность православной веры. Идеологами Брестской унии были ополяченные украинские светские и духовные феодалы, которые в условиях единого польского государства — Речи Посполитой — стремились сохранить и укрепить свои привилегии. Этот союз двух церквей получил название греко-католической, или униатской церкви. Используя униатскую церковь, католическое духовенство значительно усилило свое пропольское влияние на территориях Украины и Белоруссии, а создание иезуитских школ для обучения детей шляхетских украинских фамилий способствовало росту отступников, даже в семьях с сильными православными традициями. • ...В том же 1655 г. в Харькове осела еще одна партия переселенцев в количестве 800 казаков под руководством атамана Ивана Кривошлыка. Сколько Иван Кривошлык оставался Харьковским атаманом, неизвестно, и в 1659 г. мы уже встречаем имя другого атамана — Тимофея Лавринова, а в 1660 г. Жадана Кургана, а в 1667 г. Харьковским атаманом был Лунько Федоров, хотя Иван Кривошлык оставался в Харькове по меньшей мере до 1668 г. и даже играл заметную политическую роль — возглавлял группу заговорщиков, убивших в октябре 1668 г. Харьковского полковника Федора Репку. К сожалению, нам не известны ни причины смещения того или иного Харьковского атамана, ни их точное число. Однако мы знаем, что в ранг полковника Харьковского Слободского казачьего полка ни один из известных нам атаманов возведен не был.
  Из-за отсутствия документальных свидетельств второй половины XVII в. вопрос о первом гербе Харькова, отражающем его полковой период, до настоящего времени является вопросом гипотетическим. Об этом гербе Харькова можно судить по документам, которые увидели свет лишь 100 лет спустя после образования как города Харькова, так и Харьковского казачьего полка. Но и в этих документах нет ссылок на другие, более ранние, не дошедшие до нас документы, а описание герба производилось только на основании воспоминаний харьковских старожилов, видевших когда-то и помнящих полковой герб...

  • Страницы
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4


 • ...Старейший польский орден Белого Орла, по преданию, был учрежден в 1325 году королем Владиславом Коротким. В связи с часто менявшейся политической обстановкой награждение этим орденом то прекращалось, то возобновлялось вновь. Орден восстановлен 1 ноября 1705 г. королем польским и курфюрстом саксонским Августом II во время свидания со своим союзником — русским царем Петром I. Первыми награжденными стали немногочисленные магнаты, еще сохранявшие верность Августу II, в то время уже фактически лишенному власти в Польше, которая перешла к ставленнику шведов Станиславу Лещинскому.